nybjtp

Berilyum Bürünc Vərəq

  • C1700 High Temperature Wear Resistant Beryllium Bronze Plate

    C1700 Yüksək temperaturda aşınmaya davamlı berillium tunc boşqab

    Giriş Berilyum bürünc əsas ərinti komponenti kimi berilyum olan qalaysız bürüncdür.Tərkibində 1,7-2,5% berillium və az miqdarda nikel, xrom, titan və digər elementlər var.Söndürmə və yaşlanma müalicəsindən sonra güc həddi 1250-1500MPa-a çata bilər ki, bu da orta möhkəmlikli polad səviyyəsinə yaxındır. Bu gün bazarda ən güclü mis əsaslı ərintilərdən biri yay misi və ya giləmeyvə kimi tanınan berilyum misdir. ...