nybjtp

Gümüş daşıyan mis çubuq

  • Silver-Copper Alloy Silver-Containing Copper Rod Spot

    Gümüş-Mis ərintisi Gümüş tərkibli mis çubuq ləkəsi

    Giriş Gümüş tərkibli saf mis çubuqlar gümüşdən ibarətdir və saf misə az miqdarda gümüş əlavə etmək, misin elektrik keçiriciliyini, istilik keçiriciliyini və plastikliyini nadir hallarda azaldaraq, yumşalma temperaturunu (yenidən kristallaşma temperaturu) və sürünmə gücünü artıra bilər.Gümüş və misin birgə istifadəsi yaş sərtləşməsinə heç bir təsir göstərmir və gücü artırmaq üçün ümumiyyətlə soyuq işdə sərtləşdirmə istifadə olunur....