nybjtp

Qalay-fosforlu tunc boru

  • Compliant With International Standard Tin Phosphor Bronze Tube

    Beynəlxalq Standart Qalay Fosfor Bürünc Boru ilə Uyğundur

    Giriş Qalay-fosfor tunc borusunun xammalı əsas ərinti elementləri kimi qalay və fosfor-fosfor olan bürüncdür, tərkibində 2-8% qalay, 0,1-0,4% fosfor, qalan hissəsi isə misdir ki, bu da ən qədim ərintidir. insanlar.İlk insanlar bu ərintidən o dövrdə kənd təsərrüfatında, sənayedə və hərbi sahədə böyük rol oynayan tunc qablar tökmək üçün istifadə etdilər.Hələ də əşyalar qalıb ki, bu ərintinin h...