nybjtp

Kadmium Bürünc Tel

  • High Strength Durable Cadmium Bronze Wire For Electrical Use

    Elektrik İstifadəsi üçün Yüksək Güclü Davamlı Kadmium Bürünc Tel

    Giriş Kadmium bürünc çubuq 0,8% ~ 1,3% kadmium kütlə payını ehtiva edən yüksək mis ərintidir.Yüksək temperaturda kadmium və mis bərk məhlul əmələ gətirir.Temperaturun azalması ilə misdə kadmiumun bərk həllolma qabiliyyəti kəskin şəkildə azalır və 300 ℃-dən 0,5% aşağı olur və p-fazası (Cu2Cd) çökür.Tərkibində kadmium az olduğuna görə.Yağıntı fazasının hissəcik gücləndirici təsiri çox zəifdir.Buna görə də, a...