nybjtp

Fosfor təbəqəsi ilə deoksidləşdirilmiş mis

  • Deoxidized Copper by Phosphor Sheet

    Fosfor təbəqəsi ilə deoksidləşdirilmiş mis

    Giriş Fosforun deoksidləşdirilmiş mis təbəqəsinin xammalı yüksək təmizlikli xammalı əritmək, mis mayesində və oksofilik fosforda (P) əmələ gələn oksigeni deoksidləşdirmək və oksigen tərkibini 100PPm-dən aşağı salmaq, bununla da onun elastikliyini, korroziyaya davamlılığını yaxşılaşdırmaq, istilik keçiriciliyi, qaynaq , Çəkmə prosesi, yüksək temperaturda heç bir hidrogen kövrəkliyi fenomeni baş vermir.Pro...